Informacje

Adaptacja projektu

Adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Architekt adaptujący dostosowuje projekt do lokalnych warunków oraz dorabia wymagany w urzędzie plan zagospodarowania działki. Najlepiej aby adaptacji dokonało lokalne biuro projektowe. Po złożeniu projektu urząd może poprosić o dodatkowe uzgodnienia czy uzupełnienia wg własnych wymagań. W tej sytuacji to architekt adaptujący będzie kontaktował się z urzędem.

Architekt adaptujący przejmuje obowiązki oraz odpowiedzialność za projekt budynku. Sporządza kompletny projekt budowlany potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę,  który zawiera:

 • projekt budynku dostosowany do potrzeb inwestora, do lokalnych warunków gruntowych-wodnych oraz do MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy
 • projekt zagospodarowania działki wraz z opisem
 • projekty instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej czy wentylacji mechanicznej, jeśli nie były zakupione wraz z projektem domu.

Rózne województwa wymagają projektów instalacji w innym zakresie. Niektóre urzędy wymagają kompletnego projektu budowlanego instalacji, a inne tylko schematów. Dlatego warto dowiedzieć się co jest potrzebne w danym urzędzie. Nie ma potrzeby wykonywania kompletnych projektów instalacji, ponieważ podczas realizacji budynku firmy wykonawcze często robią  projekty w cenie wykonania instalacji.

Dokumenty dołączane do projektu budowlanego:

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy działki
 • mapa do celów projektowych wykonywana przez geodetę
 • badania geologiczne gruntu
 • warunki przyłączenia do gestorów sieci
 • oświadczenie inwestora o prawie do dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
 • oświadczenia i uprawnienia projektanta adaptującego
Zmiany do projektu

Kupując dom gotowy większość inwestorów planuje zmiany w projekcie w celu dostosowania projektu do własnych potrzeb. Są to zmiany drobne w zakresie modyfikacji w układzie funkcjonalnym czy zmiany materiałów elewacyjnych. Niektórzy myślą o zmianach poważniejszych jak przesuwanie ścian zewnętrznych czy wewnętrznych konstrukcyjnych, zmiana wysokości budynku. Takie zmiany wymagają sprawdzenia, czy nie wpłyną niekorzystnie na wygląd budynku albo czy w ogóle są możliwe do przeprowadzenia.

Po przesłaniu zapytania czy możliwe są pewne zmiany w budynku, możemy oczywiście doradzić i odpowiedzieć. Udzielamy też zgody na dokonywanie zmian w projektach. Architekt adaptujący projekt może wtedy zmienić w pewnym zakresie projekt.

Poniżej zakres zgody na zmiany do projektów:

 • dostosowanie fundamentów/płyty fundamentowej do warunków gruntowych panujących na danej działce
 • zmiana materiałów budowlanych takich jak ściany, izolacje termiczne, izolacje przeciwwodne z zachowaniem właściwości technicznych zamiennych rozwiązań
 • zmiana rodzaju stropu, więźby dachowej czy elementów konstrukcyjnych przy zachowaniu właściwości konstrukcyjnych nowych rozwiązań (po wykonaniu nowego projektu przez       konstruktora)
 • podpiwniczenie budynku oraz zmiana poziomu 0 budynku przy zachowaniu właściwości konstrukcyjnych nowych rozwiązań (po wykonaniu nowego projektu przez konstruktora)
 • zmiana układu funkcjonalnego poprzez zmianę układu ścian działowych
 • zmiana lokalizacji i wielkości okien, okien połaciowych, drzwi zewnętrznych przy zachowaniu właściwości konstrukcyjnych nowych rozwiązań (po wykonaniu nowego projektu przez   konstruktora)
 • zmiana materiałów elewacyjnych, ich kolorystyki oraz rozmieszczenia na elewacji
 • zmiana wielkości i lokalizacji pionów kominowych
 • zmiana rozwiązań instalacyjnych
 • zmiana obrysu zewnętrznego budynku
Dopasowanie domu do działki

Nie każdy dom można wybudować na zakupionej działce. Przed zakupem projektu domu należy sprawdzić parametry, które określają możliwości zabudowy działki:

– należy wystąpić do urzędu o wypis i wyrys z MPZP, a jeśli nie ma MPZP należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na działkę. nalezy skorzystac z pomocy biura projektowego, najlepiej tego które wykona później adaptację domu.

Wypis z MPZP lub warunki zabudowy określają parametry zabudowy takie jak: wysokość budynku, szerokość elewacji, maksymalną wielkość zabudowy, powierzchnię biologicznie czynną, ilość kondygnacji budynku, kąt nachylenia połaci dachowych i inne.

Należy sprawdzić czy wybrany projekt spełnia wszystkie wymogi. Możemy też w tym pomóc i sprawdzić czy dany budynek spełnia wymagania MPZP lub warunków zabudowy. Jeśli pewne zapisy nie bądą do końca jasne, wskazemy je i będzie można skonsultowac je z architektem adaptującym.

– nalezy sprawdzić jakie są wymiary działki i budynku. Każdy prezentowany na naszej stronie projekt posiada rysunek „Działka”. Na tym rysunku pokazujemy jakie działka musi mieć minimalne wymiary, aby można było zmieścić na niej dom. Podane wymiary są minimalnymi wymiarami wynikającymi z ogólnych warunków technicznych usytuowania budynku na działce. Należy dodatkowo sprawdzić, czy nie ma dodatkowych ograniczeń wynikających z lokalnych warunków (sąsiad blisko granhicy działki, dodatkowe zapisy w MPZP/warunkach zabudowy itp)

Co wchodzi w skład projektu?

PROJEKTY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE TO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI. OZNACZA TO ŻE NIE TYLKO MOŻNA UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ ALE TAKŻE SĄ KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĄ (W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI) DLA EKIP BUDOWLANYCH, UMOŻLIWIAJĄCĄ DOKŁADNĄ BUDOWE DOMU.

PROJEKTY BUDOWLANE INSTALACJI są w trakcie opracowania. Projekty instalacji w zakresie potrzebnym do uzyskania pozwolenia na budowę można będzie dokupić na naszej stronie albo może je dorobić architekt adaptujący.

Należy sprawdzić przed zamówieniem czy w danym projekcie są projekty instalacyjne dostępne „od ręki” czy trzeba będzie na nie poczekać. Jeśli nie będzie takiej informacji/opisu przy konkretnym projekcie domu, wystarczy wysłac do nas wiadomość, wtedy określimy dokładnie termin w którym dostępny będzie projekt instalacji.

Skład projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO – WYKONAWCZY (rys. w skali 1:50 lub 1:100)

 • opis techniczny
 • rzuty wszystkich kondygnacji
 • rzut dachu
 • przekroje – przez charakterystyczne oraz trudniejsze części budynku
 • elewacje budynku wraz ze szczegółowym opisem i kolorystyką materiałów
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
 • detale charakterystycznych i trudniejszych elementów budynku

PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWLANO – WYKONAWCZY (rys. w skali 1:50 lub 1:100)

 • opis techniczny
 • rzut fundamentów
 • rzuty wszystkich kondygnacji wraz z fundamentami
 • rzut więźby dachowej
 • detale elementów konstrukcyjnych wraz z rozrysowaniem zbrojenia,
 • wykaz stali i drewna
 1. ZGODA NA ZMIANĘ I ADAPTACJĘ PROJEKTU

Dodatkowo do projektu można zamówić projekty:

 1. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH – 500 zł brutto
 • instalacja wodno-kanalizacyjna
 • opis techniczny i obliczenia
 • rzuty kondygnacji z pokazaniem instalacji
 • rozwinięcia oraz schematy instalacji
 • instalacja centralnego ogrzewania (przy założeniu ogrzewania podłogowego w całym budynku + grzejniki  w łazienkach)
 • opis techniczny i obliczenia
 • rzuty kondygnacji z pokazaniem instalacji
 • rozwinięcia oraz schematy instalacji
 • instalacja gazu
 • opis techniczny i obliczenia
 • rzuty kondygnacji z pokazaniem instalacji
 • rozwinięcia oraz schematy instalacji
 • instalacja elektryczna i teletechniczna
 • opis techniczny i obliczenia
 • rzuty kondygnacji z pokazaniem instalacji
 • rozwinięcia oraz schematy instalacji
 • instalacja wentylacji grawitacyjnej
 • CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

 

 1. instalacja wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją – 500 zł brutto
 2. SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS obejmujący koszty do stanu deweloperskiego– 240 ZŁ BRUTTO
Standard projektów/ technologia budowy

Domy projektowane przez TISSU HOUSES pomyślane są pod kątem łatwej realizacji. Wykonując projekty staramy się, aby dom nie tylko wyglądał ładnie, ale był też łatwy w wykonaniu. Staramy się używać materiałów, które są ogólnodostępne. Większość wykonawców nie powinna mieć problemu z realizacją budynku. Równocześnie stosujemy rozwiązania nowoczesne. Zaproponowane materiały są wysokiej klasy i dobre jakościowo.

 1. ŚCIANY I KONSTRUKCJA

– Projektowane domy są w konstrukcji żelbetowej słupowo – płytowej. Oznacza to, że strop oraz siatka słupów (ewentualnie kawałki ścian) są żelbetowe. Pozostałe ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne są wypełnieniem. Oznacza to, że wnętrza domów dają duże możliwości aranżacyjne. Pomieszczenia można zmieniać, ponieważ większość ścian nie stanowi konstrukcji i mogą być przesuwane lub wyburzane.

 1. FUNDAMENTY

– Projektujemy zazwyczaj standardowe fundamenty. Czasem ze względu na rozłożystość budynku + słaby grunt lepiej jest wykonać budynek na płycie fundamentowej. Wymaga to sprawdzenia przez architekta adaptującego dom.

 1. STROPY

– Stropy projektujemy żelbetowe. Nie kolidują one z wykonaniem mniejszych przebić np na wentylację mechaniczną.

 1. DACH PŁASKI

– Dach płaski to żelbetowy stropodach. Ocieplony jest albo styropianem albo pianką PIR (zależnie od grubości warstw izolacyjnych). W widocznych częściach dachu (z okien piętra) projektujemy albo deskę/kamień z możliwością wykorzystania dachu jako taras albo dach zielony. W miejscach niewidocznych zazwsyczaj projektowany jest dach kryty papą zgrzewaną na zakład.

 1. DACH SPADZISTY

– Więźba dachu projektowana jest drewniana tradycyjna, z ociepleniem z wełny mineralnej, pokrycie dachu zgodne z wizualizacją (dachówka ceramiczna, blacha).

 1. KONSTRUKCJA

– Żelbetowa w zakresie słup, strop, kilka ścianek pełniących rolę usztywniającą.

 1. SCHODY

– Projektujemy schody jako żelbetowe lub wspornikowe (jeśli takie są w projekcie). Oczywiście jest możliwość zamiany klatki schodowej na schody drewniane czy stalowe już w trakcie realizacji.

 1. OKNA

– Okna wysokie bez poziomych podziałów (powyżej 240cm) są aluminiowe. Są to najlepsze, ale jednocześnie najdroższe okna. Jeśli wycena okien okaże się zbyt wysoka, można zastosować okna drewniane lub PCV, ale trzeba liczyć się z koniecznością wprowadzenia poziomej poprzeczki w oknie.

 1. WENTYLACJA

– WENTYLACJA GRAWITACYJNA – stosujemy systemowe kominy. Ich zaletą jest, że można postawić je na stropie kondygnacji powyżej i nie traci się przestrzeni parteru domu.

– WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACJĄ – jest to bardzo często wybierane przez Klientów rozwiązanie. Wentylacja mechaniczna pozwala lepiej wentylować dom, dostosowywać moc do pomieszczeń albo aktualnej potrzeby. Wymaga jednak poprowadzenia kanałów. W projekcie (jeśli jest wykonana) wskazane są główne drogi kanałów wentylacyjnych. Zazwyczaj kanały prowadzone są w warstwach podłogowych piętra, ale trzeba przewidzieć na nie miejsce, i warstwy podłogowe „rosną” z 12cm do ok 16cm.

 1. OGRZEWANIE

– POMPA CIEPŁA – jest możliwość dokupienia takiego projektu

– PANELE FOTOWOLTAICZNE – jest możliwość dokupienia takiego projektu

– PIEC GAZOWY – traktujemy jako podstawowe ogrzewanie budynku

– OGRZEWANIE PODŁOGOWE – traktujemy jako podstawowe ogrzewanie budynku. Dodatkowo dodajemy grzejniki w łazienkach (do dosuszania ręczników, warto też zastosować grzejniki wodno – elektryczne) oraz w sypialni (z uwagi na słabsze ogrzewanie podłogowe pod strefą łóżka)

– GRZEJNIKI – w łazienkach i czasem w sypialni

 1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

– INSTALACJA ELEKTRYCZNA: wewnętrzna, zewnętrzna, odgromowa

– INSTALACJA TYPU „DOM INTELIGENTNY” – opieramy się na współpracy z firmą profesjonalnie projektującą inteligentne rozwiązania. Na pewno warto spotkać się na początku budowy domu z firmą i ustalić jaka będzie instalacja alarmowa. Instalacja alarmowa prowadzona np wokół ogrodzenia wymaga wyprowadzenia okablowania jeszcze na etapie fundamentów.

Wykonawstwo

Współpracujemy z firmami wykonawczymi, które możemy zarekomendować. Są to sprawdzone firmy, które na wysokim poziomie realizują nasze projekty. Firmy podchodzą indywidualnie do każdego Klienta, jest możliwość ustalenia zarówno materiałów budowlanych jak i wykończeniowych w zależności od potrzeb oraz budżetu. W celu uzyskania kontaktu prosimy o zapytanie drogą mailową i wskażemy odpowiednie firmy wykonawcze.

0

Your Cart

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.tissuhouses.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zamknij